заразна болест

заразна болест
словосъч. - епидемия, чума, мор

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • тексашка треска — заразна болест кај говедата што ја предизвикуваат паразити во еритроцитите …   Macedonian dictionary

  • епидемия — същ. зараза, болест същ. бич, напаст, наказание, каламитет същ. заразна болест, чума, мор …   Български синонимен речник

  • мор — същ. смърт, умиране, затриване, унищожение същ. болест същ. заразна болест, епидемия, чума …   Български синонимен речник

  • акродинија — (грч akros, odyne болка) мед заразна болест што се манифестира со болка и отрпнатост на екстремитетите, особено на нивните краишта …   Macedonian dictionary

  • актиномикоза — (грч aktis, mykes габа) мед заразна болест кај говедата и свињите, ретка кај човекот, ja предизвикуваат актиномицетите …   Macedonian dictionary

  • антракс — (грч anthrax) мед црн пришт, опасна заразна болест што ja предизвикува т н Давенов бацил …   Macedonian dictionary

  • грип — (фр. grippe) мед. епидемиска заразна болест, проследена со воспаление на носот, грлото, душникот, бронхиите, желудникот, цревата може да предизвика и воспаление на белите дробови и на мозочните обвивки …   Macedonian dictionary

  • денга — (арап.) мед. многу заразна болест се јавува повремено во топлите краишта, само лете, како ненадеен напад на треска …   Macedonian dictionary

  • дизентерија — (грч. dysenteria) мед. заразна болест што се манифестира со промени на дебелото црево и со слузаво крвав пролив …   Macedonian dictionary

  • дифтерија — (грч. diphteria) мед. многу заразна болест што се карактеризира со воспаление на слузокожата на душникот, грлото и носот и со општа затруеност на организмот …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”